thailenglish

เกี่ยวกับเรา

“ศูนย์นวัฒกรรมระบบออโตเมชั่น”
ประวัติบริษัท

จากประสบการณ์ของผู้บริหารในด้านบรรจุภัณฑ์กว่า 20 ปี

ทำให้บริษัท วรกุลชัย อินโนเวชั่น จำกัด ได้รับ มาตรฐานการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ISO 9001:2008 ทำให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบและการสร้างนวัตกรรมระบบการ บรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย ด้วยเทคโนโลยีการทำแบบอัตโนมัติ และครบวงจร

บริษัท วรกุลชัย อินโนเวชั่น จำกัด เกิดจากการรวมตัวของนักวิชาการ และกลุ่มวิศวกรที่มีประสบการณ์สูงซึ่งมีแนวคิดพัฒนานวัตกรรมด้านระบบวิศวกรรมบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และความพึงพอใจขั้นสูงสุดทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากการขยายตัวของบริษัทอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้ว่า บริษัท วรกุลชัย อินโนเวชั่น จำกัด ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงจนกระทั่งประสบความสำเร็จที่ดีจึงขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทย ในด้านนวัตกรรมการบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในอุตสาหกรรมไทย

วิสัยทัศน์

บริษัท วรกุลชัย อินโนเวชั่น เป็นผู้นำบรรจุภัณฑ์ ที่ทันสมัย ให้บริการด้วยใจ ใส่ใจคุณภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากลเพื่อตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าขั้นสูงสุด

Certificate TH13/7065 SGS ISO 9001:2008