thailenglish
เซอร์วิส โซลูชั่น
เซอร์วิส โซลูชั่น เป็นผู้ชำนาญงานในการดูแลรักษาเครื่องจักรแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นเครื่องพันพาเลทแบบอัตโนมัติ/กึ่งอัตโนมัติ หุ่นยนต์หยิบจับสินค้า และระบบสายพานลำเลียง ทางเซอร์วิส โซลูชั่น มีศูนย์กลางการให้บริการคอยดูแล ให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือลูกค้า ซึ่งทีมงานของเราได้รับการฝึกอบรมจากต่างประเทศและมีประสบการณ์ในการติดตั้งเครื่องจักรและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้ามาหลากหลายอุตสาหกรรม ทีมงานของเรานำเสนองานบริการที่ดีที่สุดเพื่อให้ทางระบบการทำงานของเครื่องจักรของลูกค้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และยังช่วยลูกค้าให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนได้เร็วที่สุด

เซอร์วิส โซลูชั่น ให้บริการดังนี้:

สิ่งที่สำคัญหลังจากการขายคือการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า การลงทุนที่คุ้มค่านั้นลูกค้าต้องได้รับการดูแลอย่างมืออาชีพและถูกต้องตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น